Smernice používania internetového obchodu

Tieto Smernice predaja nenarúšajú ani neobmedzujú práva spotrebiteľa, ktoré vyplývajú z neobmedzene záväzných právnych predpisov, ktoré nemôžu byť zmenené ani zrušené prostredníctvom zmluvy.

§ 1

 1. Náš e-shop amawell.sk je určený na používanie zo strany fyzických osôb, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony. 
 2. K správnemu používaniu našich služieb je užívateľ povinný disponovať počítačom a programovým vybavením, ktoré spĺňa nasledovné minimálne požiadavky: aktuálny internetový prehliadač, napr. Internet Explorer, Firefox alebo Chrome, monitor s rozlíšením minimálne 1024x768, odporúča sa mať zapnuté Cookies a Java Script, nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader a tiež aktívny účet elektronickej pošty. 
 3. E-shop amawell.sk ukladá v počítači užívateľa súbory pliki cookies, používané na funkčné zachovanie informácií, ktoré ukladajú - napr. ukladanie preferencií prehliadania. Cieľom je zjednodušenie prehliadania pri ďalšej návšteve. Užívateľ sám rozhoduje o tom, ktoré súbory cookies sú uložené aj ako sú uložené, a to pomocou nastavení internetového prehliadača (bežne používané: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Pôvodné nastavenia prehliadačov umožňujú ukladanie súborov cookies.

§ 2

 1. Vlastnosti tovaru sú uvedené v Informáciách o výrobku, ktoré sú dostupné na internetovej stránke amawell.sk (šperky, obrúčky, hodinky), a tiež v popise daného výrobku. Prosíme Zákazníkov, aby brali do úvahy, že všetky výrobky majú špecifické vlastnosti, a to, že každý výrobok je neopakovateľný a minimálne sa líši od iných exemplárov toho istého výrobku, a tiež že majú neveľké rozmery, a ich vzhľad prezentovaný v našom e-shope má informačný charakter. Taktiež informujeme, že na vzhľad výrobkov majú vplyv rozmery a nastavenie parametrov monitora. 
 2. Všetky ceny uvedené v tomto obchode zahŕňajú daň DPH Zákazník môže zvoliť druh zásielky v košíku. Podľa záväzných právnych predpisov je ku každej objednávke vystavená faktúra s DPH. 
 3. Žiadne zľavy vzťahujúce sa na náš tovar a služby nie je možné kombinovať so žiadnými inými zľavami. Zákazník môže na základe svojho výberu využiť jednu zľavu, ak podmienky danej zľavy jednoznačne neumožňujú možnosť spoločného využitia viacerých zliav.

§ 3

 1. Tovar doručuje dopravca, ktorý prevádzkuje podnikateľskú činnosť v oblasti doručovania zásielok, alebo pošta v súlade so Smernicami, ktoré zahŕňajú o.i. lehoty, spôsob dopravy. Smernice dopravcov, ktorých služby náš e-shop využíva sú dostupné na ich stránkach. 
 2. Upozorňujeme Zákazníkov, že hodnotné zásielky sú vystavené riziku možnej straty, a záväzné predpisy ukladajú povinnosti aj osobe preberajúcej zásielku. 
 3. Odporúčame Zákazníkom, aby si skontrolovali zásielku v prítomnosti kuriéra. V súlade s predpismi má Zákazník právo otvoriť balík a skontrolovať či je jeho obsah zhodný s objednávkou a tiež, či tovar nie je poškodený. 
 4. Prosíme Zákazníkov, aby v prípade zistenia, že balenie zásielky je poškodené, alebo sa zistia akékoľvek odlišnosti s objednávkou, zásielku nepreberali a čo najskôr nás kontaktovali. 
 5. Zákazník v súvislosti s využitím práva odstúpenia od zmluvy o predaji uzatvorenom na diaľku znáša nevyhnutné náklady na vrátenie tovaru. 

UPOZORNENIE: V zmysle obchodných podmienok amawell.sk a § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať svoju objednávku (dobierku). Škodu vzniknutú neprebratím zásielky má amawell.sk právo v súlade s platnou legislatívou SR vymáhať súdnou cestou a prostredníctvom exekútora.